blog post image

2019 Yılı e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri

2019 Yılı e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri

Güncel hali ile 2019 yılı e-Defter berat yükleme takvimi.

Tüzel Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri) e-Defterlerini ve bu defterlerin beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmalı ve bu defterlerin beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

2019 Yılı e-Defter Yükleme Takvimi

e-Defter Dönemi Berat Yükleme Son Günü

2018 Aralık Ayı 30.04.2019 Salı günü

2019 Ocak Ayı 30.04.2019 Salı günü

2019 Şubat Ayı 31.05.2019 Cuma günü

2019 Mart Ayı 01.07.2019 Pazartesi günü

2019 Nisan Ayı 31.07.2019 Çarşamba günü

2019 Mayıs Ayı 02.09.2019 Pazartesi günü

2019 Haziran Ayı 30.09.2019 Pazartesi günü

2019 Temmuz Ayı 31.10.2019 Perşembe günü

2019 Ağustos Ayı 02.12.2019 Pazartesi günü

2019 Eylül Ayı 31.12.2019 Pazartesi günü

2019 Ekim Ayı 31.01.2020 Cuma günü

2019 Kasım Ayı 02.03.2020 Salı günü

2019 Aralık Ayı 30.04.2020 Perşembe günü

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesinde; “…Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter…..” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda ki tablo ; e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresini göstermektedir. Kurumlar Vergisi Mükellefleri olan Tüzel Kişileri kapsamaktadır.