blog post image

e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman başlıyor ?

-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Zorunlu Oluyor? e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Başlıyor?

Sorularının yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

İlgili yazı içeriği 15.04.2019 tarihinde güncellenmiş olup güncel olmayan yazı içeriğinin üzeri çizilmiştir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Başlıyor?

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması 1.1.2018 tarihinde başladı. Dileyen serbest meslek erbapları serbest meslek makbuzlarını elektronik ortamda oluşturup muhatabına da elektronik ortamda ya da kağıt olarak iletebiliyor.

e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Zorunlu Oluyor?

15.04.2019 tarihinde yayımlanan taslak tebliğe göre; 1.1.2020 tarihi itibari ile tüm serbest meslek erbaplarının e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’na geçiş yapması zorunludur.

1.7.2019 tarihi itibari ile serbest meslek erbaplarının e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

10.08.2018 tarihinde 487 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair taslak tebliğ yayınlandı. Yayınlanan taslak tebliğe göre;

Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;
a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine,
b) 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar,
e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

Yukarıda yer alan bilgilerin taslak tebliğden alındığını, taslak olan bu tebliğin resmi gazetede yayımlanmasının ardından zorunluluğun başlayacağını yinelemekte fayda var.


e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Hemen Başlamak için aşağıdaki başvuru formunu doldurabilirsiniz.